WistUdata | Gemeente Utrecht

potentiële beroepsbevolking naar migratieachtergrond en leeftijd

Percentage (van de totale beroepsbevolking) in leeftijdsgroepen van 15-74 jaar op 1 januari van het betreffende jaar (totale bevolking, incl. institutionele bevolking)