WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat het afgelopen jaar een schuld had voor hypotheek

Aantal mensen dat het afgelopen jaar een hypotheek had, per 100 respondenten Antwoord op de vraag: Heeft u nu of in de afgelopen 12 maanden schulden gehad? - ja, een hypotheek Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.