WistUdata | Gemeente Utrecht

% huishoudens met uitkering uit arbeidsongeschiktheid

Percentage huishoudens met inkomen uit arbeidsongeschiktheid als voornaamste inkomensbron.