WistUdata | Gemeente Utrecht

gem.best.hhink. paar zonder kinderen (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens van een paar zonder kinderen in duizenden euro's.