WistUdata | Gemeente Utrecht

gem.best.hhink. totaal (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar inkomen alle huishoudens in duizenden euro's.