WistUdata | Gemeente Utrecht

gem.best.hhink. met inkomen uit pensioen (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens met inkomen uit pensioen als voornaamste inkomensbron in duizenden euro's.