WistUdata | Gemeente Utrecht

gem.best.hhink. met uitk. uit arbeidsongeschiktheid (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens met inkomen uit arbeidsongeschiktheid als voornaamste inkomensbron in duizenden euro's.