WistUdata | Gemeente Utrecht

gem.best.hhink. eenoudergezin (x 1.000 euro)

Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens van een eenoudergezin in duizenden euro's.