WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering 45-64 jaar

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de leeftijdscategorie 45-64 jaar