WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering 27-44 jaar

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de leeftijdscategorie 27-44 jaar