WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering 15-26 jaar

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de leeftijdscategorie 15-26 jaar