WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering 45-64 jaar

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de leeftijdscategorie 45-64 jaar