WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering 27-44 jaar

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de leeftijdscategorie 27-44 jaar