WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering 15-26 jaar

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de leeftijdscategorie 15-26 jaar