WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering vervoer en opslag

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de sector vervoer en opslag