WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering openbaar bestuur en overheidsdiensten

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten