WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering industrie en delfstoffen

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de sector industrie en delfstoffen