WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering horeca

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de sector horeca