WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering handel

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de sector handel