WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering gezondheidszorg, welzijn en cultuur

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur