WistUdata | Gemeente Utrecht

uitstroom WW-uitkering financiële en zakelijke dienstverlening

aantal inwoners dat is uitgestroomd uit de WW in de sector financiële en zakelijke dienstverlening