WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering vervoer en opslag

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de sector vervoer en opslag