WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering openbaar bestuur en overheidsdiensten

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de sector openbaar bestuur en overheidsdiensten