WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering onderwijs

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de sector onderwijs