WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering industrie en delfstoffen

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de sector industrie en delfstoffen