WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering handel

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de sector handel