WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering gezondheidszorg, welzijn en cultuur

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de sector gezondheidszorg, welzijn en cultuur