WistUdata | Gemeente Utrecht

instroom WW-uitkering bouwnijverheid

aantal inwoners dat is ingestroomd in de WW in de sector bouwnijverheid