WistUdata | Gemeente Utrecht

rapportcijfer staat openbare ruimte in de buurt

Gemiddeld rapportcijfer voor de staat van de openbare ruimte in de buurt. Dit rapportcijfer is het gemiddelde van de antwoorden op de vragen: - Kruis een rapportcijfer aan voor de schoonheid van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in uw buurt. - Kruis een rapportcijfer aan voor het onderhoud van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in uw buurt. - Kruis een rapportcijfer aan voor de verzorging van het openbare groen in uw buurt. Dit gegeven is gebaseerd op een enquête. Voor meer informatie over het gebruik van enquêtegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquête Utrecht, zie achtergrondinformatie.