WistUdata | Gemeente Utrecht

rapportcijfer onderhoud straten in de buurt

Gemiddeld rapportcijfer voor onderhoud van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt. Antwoord op de vraag: Kruis een rapportcijfer aan voor het onderhoud van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in uw buurt. Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.