WistUdata | Gemeente Utrecht

% ontevreden over schoonheid straten in de buurt

Aantal respondenten dat een 5 of lager geeft voor schoonheid van de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe schoon vindt u de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in uw buurt? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.