WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over speelgelegenheid in de buurt

Aantal respondenten dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn met de speelmogelijkheden voor kinderen in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u in uw buurt over het volgende? - plaatsen voor kinderen om te spelen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.