WistUdata | Gemeente Utrecht

% ouders van kinderen onder de 12 jaar, tevreden over speelgelegenheden in de buurt

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over....? plaatsen voor kinderen om te spelen in de buurt per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u in uw buurt over plaatsen voor kinderen om te spelen? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.