WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat de openbare ruimte qua schoonheid een voldoende geeft

% van de respondenten dat De openbare ruimte voldoende schoon vindt. Rapportcijfer bij de vraag: Hoe schoon vindt u de straten, pleinen, stoepen en fietspaden in uw buurt? Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.