WistUdata | Gemeente Utrecht

% tevreden over verlichting in de buurt

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over verlichting in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u in uw buurt over het volgende? - verlichting Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.