WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) tevreden over openbaar vervoer in de buurt

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over het openbaar vervoer (bus, tram en trein) in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u in uw buurt over het volgende? - bus, tram en trein (openbaar vervoer) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.