WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) tevreden over plek in de buurt om fiets neer te zetten

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de plek om de fiets neer te zetten in de buurt, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u in uw buurt over het volgende? - plek om uw fiets neer te zetten Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.