WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) tevreden over bewaakte fietsstallingen in de binnenstad, exclusief station

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de bewaakte fietstallingen in de binnenstad,exclusief station, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over .....? - de bewaakte fietstallingen in de binnenstad,exclusief station Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.