WistUdata | Gemeente Utrecht

% huishoudens met één of meer fietsen

"Aantal fietsen per huishouden in de stad Utrecht, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoeveel fietsen heeft uw huishoudent? - aantal fietsen Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie."