WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van de buurt per auto

Aantal respondenten dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u in uw buurt over het volgende? - bereikbaarheid met auto Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.