WistUdata | Gemeente Utrecht

% huishoudens met tenminste één elektrische auto

Aantal respondenten dat een elektrische auto heeft, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoeveel van deze personenauto's zijn elektrische auto's? - 1 - 2 - 3 of meer Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.