WistUdata | Gemeente Utrecht

% huishoudens dat één of meer auto's heeft

Aantal respondenten dat een auto heeft, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoeveel personenauto's heeft uw huishouden? - 1 - 2 - 3 of meer Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.