WistUdata | Gemeente Utrecht

% (zeer) ontevreden over bewaakte fietsstallingen bij het Centraal Station

Aantal respondenten dat (zeer)ontevreden is over de bewaakte fietstallingen bij het Centraal Station, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Hoe tevreden bent u over .....? - de bewaakte fietstallingen bij het Centraal Station (CS) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.