WistUdata | Gemeente Utrecht

% verkeersproblematiek in ruime zin (incl. verkeersoverlast)

Aantal respondenten dat aangeeft verkeersproblemen in ruime zin (incl. verkeersoverlast) als probleem in de buurt te zien dat moet worden opgelost, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Welke problemen moeten worden opgelost in uw buurt? (open antwoord vraag) - verkeersproblematiek in ruime zin (incl. verkeersoverlast) Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.