WistUdata | Gemeente Utrecht

% vaak energie en milieu spaart door geen of minder vlees te eten

Aantal respondenten dat vaak energie en milieu spaart door geen of minder vlees te eten, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Op welke manieren probeert u energie en milieu te sparen? - geen of minder vlees eten Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.