WistUdata | Gemeente Utrecht

% vaak energie en milieu spaart door lopend of op de fiets te gaan

Aantal respondenten dat vaak energie en milieu spaart door lopend of op de fiets te gaan, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Op welke manieren probeert u energie en milieu te sparen? - lopend of op de fiets gaan Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.