WistUdata | Gemeente Utrecht

% vaak energie en milieu spaart door afval te scheiden

Aantal respondenten dat vaak energie en milieu spaart door afval te scheiden, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Op welke manieren probeert u energie en milieu te sparen? - afval scheiden Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.