WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat bekend is met aardasvrij wonen, de woning is al aardgasvrij

Aantal respondenten dat bekend is met aardgasvrij wonen waarvan de woning al aardgasvrij is, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Bereidt u zich voor op aardgasvrij wonen? U mag meer antwoorden aankruisen. - nee, mijn woning is aardgasvrij Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.