WistUdata | Gemeente Utrecht

% dat bekend is met aardasvrij wonen en daar niet mee bezig is

Aantal respondenten dat bekend is met aardgasvrij wonen die daar niet mee bezig zijn, per 100 respondenten. Antwoord op de vraag: Bereidt u zich voor op aardgasvrij wonen? U mag meer antwoorden aankruisen. - nee, ik ben daar niet mee bezig, omdat... Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.