WistUdata | Gemeente Utrecht

% woningen met dubbelglas en voorzetramen

Aantal respondenten dat aangeeft een woning te hebben met deze voorziening om energie en milieu te sparen Antwoord op de vraag: Welke van de volgende voorzieningen om energie en milieu te sparen heeft uw woning? U mag meer antwoorden aankruisen. Dit gegeven is gebaseerd op een enquete. Voor meer informatie over het gebruik van enquetegegevens en voor verdere informatie over de inwonersenquete Utrecht, zie achtergrondinformatie.